مصطفی صادقی؛مثلث آنلاین:عکسی دیدم از عباس عراقچی؛خسته و سر در دست گرفته!او در این مدت کمتر از ظریف حرف نشنیده .

مصطفی صادقی ؛ مثلث آنلاین : وین با تهران تفاوت های زیادی دارد نه به خاطر حمل و نقل عمومی خوب و ظاهار متفاوت مردمانش ، به خاطر سکوتی که هر روز و هر لحظه در خیابان هایش حس می کند .
یک سکوت عجیب ؛ برای کسی که هر روز خیابان های مرکز شهر تهران را طی می کند برای انجام کاراین حتما یک تفاوت اساسی است.
وقتی وین بودیم خیلی از ایرانی های مقیم آنجا ما را که می دیدند سوال اولشان این بود : چه خبر ؟ هنوز توافق نشده ؟ اما همیشه که اوضاع یک جور نیست . یکبار هم یک نفر در آسانسور مترو به من گفت برایش هیچ فرقی نمی کند که توافق بشود یا نشود و اصلا چه بر سر مردم بیاید !
این جا در تهران مردم هر لحظه اخبار را گوش می کنند . یکی تمام امیدش را به اخباری بسته که علوی و غرقی از وین مخابره می کنند و آن دیگری نگاهی هم به گزارش های از سر بغض کسری ناجی دارد .
اخبار تایید نشده زیادی وجود دارد که می گوید تا ساعاتی دیگر توافق هسته ای اعلام خواهد شد.هم در وین و هم در تهران هم گوش بزنگ توافق هستند . این وسط یک جمله هم شده ورد زبان خیلی ها ؛ خبر آمد خبری در راه است.
دیروز در وین عروسی بود ، یک عروس مشکوک ! در همان هتلی که همه مشغول مذاکره هستند . عجب ابتکاری ؛ جاسوس بوده اند یا عروس و داماد واقعی ابتکار جالبی داشته اند !
امروز عکسی دیدم از سید عباس عراقچی ؛ خسته و سر در دست گرفته ! او در این مدت کمتر از ظریف حرف نشنیده . آن شب هم که به کوبورگ رفتیم برای بریف شدنمان خستگی از همان تیپ و هیبت دیپلماتی اش به سمت ما پرتاب می شد .
آقا کی بریم خیابان شادی کنیم ؟ این سوال این روزهای اهالی تهران است . همه برای یک جشن آماده شده اند . حتی آنها که می گفتند مطمئن باشید خبری از توافق نخواهد بود حالا این ساز را کوک می کنند که توافق می شود اما نه یک توافق خوب !افراد روزنامه خوان هم امروز حتما سرمقاله کیهان را خوانده اند . این روزنامه سرمقاله خلی وقت پیشش را باز نشر کرده . روز نامه های دیگر هم تیترهای تعلیقی زده اند .
آیا خیابان های تهران تا چند ساعت دیگر مملو از آدم های خوشحال می شود ؟