این تصمیم همچنین به این علت اتخاذ شده است که اگر کنگره توافق را رد کند، آمریکا مسئول شناخته شود.

روزنامه نیویورک تایمز امروز در پایگاه اینترنتی خود در مقاله ای به قلم توماس اردبرینک نوشت رادیو دولتی ایران گزارش داد نمایندگان مجلس روز سه شنبه تصمیم گرفتند برای رای گیری در مورد توافق هسته ای که هفته گذشته با قدرت های جهانی به امضا رسیده است، دستکم هشتاد روز صبر کنند تا کمیته ای برای بررسی آن تشکیل شود.

اما تحلیلگران می گویند نمایندگان مجلس در واقع تصمیم گرفته اند قضاوت خود را تا زمانی که کنگره آمریکا در مورد این توافق تصمیم گیری کند به تاخیر بیاندازند و بدین ترتیب اگر همتایان آنها در آمریکا این توافق را رد کنند، آنها وجهه خود را حفظ کرده ضعیف ظاهر نشده اند. این تصمیم همچنین به این علت اتخاذ شده است که اگر کنگره توافق را رد کند، آمریکا مسئول شناخته شود.