دکتر عبدالقدیر خان معروف به پدر هسته ای پاکستان به ارسال یک ایمیل به شبکه تلویزیونی فاکس نیوزاعلام کرد:توافق اتمی ایران این کشور را از فاجعه نجات داد.

دکتر عبدالقدیر خان معروف به پدر هسته ای پاکستان به ارسال یک ایمیل به شبکه تلویزیونی فاکس نیوزاعلام کرد:توافق اتمی ایران این کشور را از فاجعه نجات داد.

به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما،به نقل از پایگاه اینترنتی فاکس .نیوز،عبدالقدیر خان گفت:رهبری ایران خردمندانه و به روشی عملی کشورش را از وضعیتی خیلی بد نجات داد. اگر ایران با این توافق نمی رسید آنگاه هرج و مرج می توانست فضای لازم برای یک کودتای نظامی با حمایت غرب همانند آنچه در مصر روی داد ،فراهم کند.