دیلی بیست در گزارشی با عنوان «اسناد هسته ای ایران که باراک اوباما نمی خواهد شما ببینید»، نوشت: 17 مورد در توافق نامه هسته ای ایران وجود دارد که در طبقه بندی اسناد فوق سری قرار گرفته اند. چرا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قصد پنهان کردن آنها را دارد؟

دیلی بیست در گزارشی با عنوان «اسناد هسته ای ایران که باراک اوباما نمی خواهد شما ببینید»، نوشت: 17 مورد در توافق نامه هسته ای ایران وجود دارد که در طبقه بندی اسناد فوق سری قرار گرفته اند. چرا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قصد پنهان کردن آنها را دارد؟

دیلی بیست در این گزارش به قلم تیم مک نوشت: ساختمان هایی در پایتخت آمریکا وجود دارد که در آنها اسناد و اطلاعات فوق سری نگهداری می شود. اما در حال حاضر در این تأسیسات فوق سری یک سری اسناد غیر محرمانه در ارتباط با برنامه هسته ای ایران نگهداری می شود که دولت باراک اوباما آنها را از دسترس عموم دور نگه داشته است. دولت اوباما در روز 19 ژوئیه؛ 18 سند در اختیار کنگره آمریکا قرار داد تا اعضای کنگره به بررسی مفاد توافق نامه هسته ای ایران بپردازند. تنها یکی از این اسناد محرمانه است و این در حالی است که 17 سند دیگر غیر محرمانه هستند.