معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا اذعان کرد تحریمها هرگز برنامه هسته ای ایران را متوقف نمی کند.

معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا اذعان کرد تحریمها هرگز برنامه هسته ای ایران را متوقف نمی کند.

وندی شرمن در جلسه استماع کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنای آمریکا درباره توافقنامه هسته ای ایران گفت تحریمها برای آوردن ایران پای میز مذاکره بسیار حیاتی بوده است اما تحریمها هرگز برنامه هسته ای ایران را متوقف نکرد. وقتی دولت اوباما کار خود را شروع کرد، در ایران حدود پنج هزار سانتریفوژ وجود داشت، تحریمهایی که در دولت اوباما علیه ایران اعمال شد، شدیدترین تحریمهایی بود که تا کنون وضع شده بود، با وجود شمار سانتریفوژهای ایران به نوزده هزار و دویست سانتریفوژ افزایش یافت. بنابراین تحریمها هرگز برنامه هسته ای آنها را متوقف نخواهد کرد. در واقع مذاکرات یا گزینه های دیگر است که می تواند این کار را انجام دهد.