روزنامه انگلیسی گاردین در سرمقاله خود اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را در دانشگاه امریکن بررسی کرد.

روزنامه انگلیسی گاردین در سرمقاله خود اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را در دانشگاه امریکن بررسی کرد و نوشت،

اوباما این هفته موضوع توافق هسته ای ایران را فراتر از موضوعات مهم و فوری اعلام کرد تا از این طریق مخالفان خود را تحت فشار قرار دهد.

به نوشته این روزنامه ، وی اعلام کرد کنگره باید میان سیاست خارجی بر اساس دیپلماسی دقیق و اعمال زور انتخابی بنیادی داشته باشد. وی در سخنان خود در دانشگاه امریکن در واشنگتن به صراحت اعلام کرد با همه توان و ابزارهایی که در اختیار دارد تلاش خواهد کرد جلوی کارشکنی های کنگره برای نابود کردن توافق هسته ای را بگیرد. وی همچنین منتقدانش را به اتخاذ سیاست هایی که دیر یا زود به اغاز جنگی منجر خواهد شد، متهم کرد. اوباما گفت در صورتی که توافق هسته ای ایران تصویب نشود، آمریکا مجبور خواهد شد وارد جنگ شود.