ریک سانتورم داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدعی شد ایران برای به راه انداختن جنگ از سلاح هسته ای استفاده خواهد کرد.

ریک سانتورم داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدعی شد ایران برای به راه انداختن جنگ از سلاح هسته ای استفاده خواهد کرد.

ریک سانتورم سناتور جمهوری خواه سابق پنسیلوانیا گفت رژیم ایران چنین تفکری دارد که ایران را به تهدید جدی تری در مقایسه با دیگر کشورهای مسلح به سلاح های هسته ای تبدیل می کند. ریک سانتورم در گفتگو با مدیر اجرایی بریت بارت افزود یک ایران هسته ای بزرگترین تهدید امنیتی برای آمریکا محسوب می شود.