رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقی خواه لبنان توافق هسته ای را دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران توصیف و تاکید کرد دستیابی ایران به دانش هسته ای مسئله حائز اهمیتی برای آن است.

رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقی خواه لبنان توافق هسته ای را دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران توصیف و تاکید کرد دستیابی ایران به دانش هسته ای مسئله حائز اهمیتی برای آن است.

به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه «النهار» لبنان، محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با ولید جنبلاط رئیس حزب ترقی خواه لبنان و عضو پارلمان این کشور دیدار و درخصوص توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران با گروه پنج بعلاوه یک و آخرین تحولات لبنان و منطقه گفتگو کرد.
در این دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت ایجاد حل و فصل سیاسی برای بحران سوریه تاکید و ابعاد طرح چهار بندی جمهوری اسلامی ایران را برای حل بحران سوریه تشریح کرد.
در این دیدار، ولید جنبلاط نیز از دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای قدردانی و توافق هسته ای را دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت بمب اتم هیچ فایده ای ندارد و دستیابی کشورها به دانش هسته ای مسئله مهمی است و جمهوری اسلامی ایران نیز توانسته است به این هدف برسد.