سازوکار تعیین شده برای بررسی توافق در کنگره باعث می‌شود جمهوری‌خواهان تبعات احتمالی آغاز رابطه با ایران را بر عهده اوباما و حزبش بیاندازد.

بنا بر گزارش نیویورک تایمز ممکن است اختلافات و رقابت‌های حزبی در کنگره اثر مثبتی داشته باشد و دموکرات‌ها برای رقابت با جمهوری خواهان با حمایت از توافق هسته‌ای آن را به تصویب برسانند.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد توافق ایران و کشورهای گروه 1+5، نوشت: به احتمال بسیار زیاد مخالفان توافق که برای جلب نظر دو سوم از کل اعضای کنگره و لغو وتوی اوباما به همراهی تعداد قابل توجهی از دموکرات‌ها نیز نیاز خواهند داشت نمی‌تواند حمایت تعداد کافی دموکرات‌ها را برای ایستادن در برابر وتوی اوباما جلب کنند و در نهایت توافق هسته‌ای ایران به تصویب خواهد رسید؛ اما چنین رویکردی باعث می‌شود که جمهوری‌خواهان مسوولیت هرگونه تبعات احتمالی توافق را کاملاً متوجه دموکرات‌ها و دولت اوباما کنند.

روزنامه نیویورک تایمز نوشته است: سازوکار تعیین شده برای بررسی توافق در کنگره باعث می‌شود جمهوری‌خواهان تبعات احتمالی آغاز رابطه با ایران را بر عهده اوباما و حزبش بیاندازد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی به نقل از ویلیام برنز، مقام ارشد پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، این گفته اوباما که جمهوری‌خواهان با تندروهای ایران که شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند موضع یکسانی دارند موضوع را کاملاً حزبی کرده است و حزبی کردن تصویب توافق کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین روش دستیابی اوباما به پیروزی بر جمهوری‌خواهان کنگره است.

اخیراً میچ مک کانل، رهبر جمهوری‌خواهان کنگره اعتراف کرده است این که تعداد کافی دموکرات‌ها بخواهند با تصویب توافق مخالفت کنند محال است و احتمالاً با وتوی اوباما توافق هسته‌ای ایران به تصویب می‌رسد.