وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنانی نسبت به تأثیر رد توافق هسته ای گروه 1+5 با ایران از سوی کنگره بر ارزش دلار هشدار داد.

این مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد در کنار منزوی شدن آمریکا در برابر ایران در صورت رد توافق از سوی کنگره، این مسئله می‌تواند بر ارزش دلار نیز تأثیر گذاشته و آن را کاهش خواهد دهد.

وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنانی نسبت به تأثیر رد توافق هسته ای گروه 1+5 با ایران از سوی کنگره بر ارزش دلار هشدار داد.

به گزارش جونیور کالج، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، طی سخنانی نسبت به عواقب رد توافق نامه هسته ای گروه 5+1 با ایران از سوی کنگره هشدار داد.

این مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد در کنار منزوی شدن آمریکا در برابر ایران در صورت رد توافق از سوی کنگره، این مسئله می‌تواند بر ارزش دلار نیز تأثیر گذاشته و آن را کاهش خواهد دهد.

وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد اقدام کنگره در جهت رد توافق هسته ای با ایران در کنار عواقب سیاسی می تواند بر اقتصاد این کشور نیز تأثیر منفی بگذارد.