پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا مقاله ای به قلم مشترک سناتور سابق لندرو و ژنرال کرولاک منتشر کرد. در این مقاله با رد استدلال طرفداران توافق هسته ای ایران مبنی بر اینکه رد این توافق به منزله جنگ، هسته ای شدن ایران و سقوط ارزش دلار است، یک راه بهتر برای حل اختلافات موجود بازگشت به میز مذاکره برای دستیابی به یک توافق بهتر ذکر شده است. همچنین با این استدلال که زمان کافی و انگیزه های قوی برای ایرانیان و اروپائیان برای مذاکره مجدد وجود دارد، به سوابق روشن بازگردانده شدن توافقات مربوط به کنترل تسلیحات از کنگره و بهبود آنها اشاره شده است.