سایت اینترنتی بلومبرگ نوشت سناتور تام کارپر به عنوان سی امین سناتور آمریکایی از توافق هسته ای با ایران حمایت کرد.

سایت اینترنتی بلومبرگ نوشت سناتور تام کارپر به عنوان سی امین سناتور آمریکایی از توافق هسته ای با ایران حمایت کرد.

بلومبرگ نوشت سناتور دموکرات از ایالت دلاور موضع خود را در مورد توافق هسته ای ایران در مقاله ای در روزنامه داخلی ایالت دلاور اعلام کرد. با اعلام حمایت سناتور تام کارپر، اوباما به چهار رای دیگر برای جلوگیری از تلاش کنگره در ابطال این توافق نیاز دارد.