توافق هسته ای با ایران بر تک تک افراد و همه ما تاثیر می گذارد.

وندی شرمن مذاکره کننده ارشد هسته ای آمریکا گفت توافق هسته ای با ایران بر تک تک افراد و همه ما تاثیر می گذارد.


شبکه تلویزیونی ان بی سی اعلام کرد شرمن اذعان کرد ما گزینه های زیادی نداریم یا این توافق وجود خواهد داشت یا ایران در مسیر ساخت بمب هسته ای حرکت می کند.

مذاکره کننده ارشد هسته ای آمریکا افزود :« اگر ما این توافق را پیش نبریم ، امنیت ملی ما و مردم سراسر جهان به خطر می افتند.»

وی خاطرنشان کرد :« البته ما هر آنچه لازم باشد انجام می دهیم ولی ما به جای خسارات انسانی و مالی برای جنگی دیگر ، ترجیح می دهیم راه حلی مسالمت آمیز پیدا کنیم و بتوانیم زمان خود را صرف زندگی روزمره مردم آمریکا کنیم.»