این پول برای جلوگیری از موافقتنامه هسته ای ایران در کنگره آمریکا کافی نبوده است.

یک روزنامه آمریکایی از جنگ تبلیغاتی 15 میلیون دلاری برسر موافقتنامه هسته ای به دست آمده بین ایران و گروه پنج به اضافه یک خبر داد.

به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال ، در مورد اینکه تبلیغات تلویزیونی تا چه حد می تواند افکار عمومی را تحت تاثر قرار دهد ، محدودیت هایی وجود دارد. مخالفان موافقتنامه هسته ای ایران از آغاز ماه مارس 13 میلیون دلار را صرف تلاش برای به شکست کشاندن این موافقتنامه کرده اند. این در حالی است که حامیان این موافقتنامه دو میلیون دلار را برای تقویت آن خرج کرده اند.
با این حال این پول برای جلوگیری از موافقتنامه هسته ای ایران در کنگره آمریکا کافی نبوده است.
کاخ سفید این هفته توانست آراء کافی را در سنا برای جلوگیری از به شکست کشانده شدن موافقتنامه هسته ای ایران به دست آورد. تاکنون 35 دموکرات در سنای آمریکا حمایت خودشان را از موافقتنامه ایران اعلام کرده اند و تبلیغات صورت گرفته علیه این موافقتنامه نتوانسته است موثر واقع شود.
برای حفظ حق وتو باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سنا نیازمند 34 رای است و در صورتی که دموکرات ها بتوانند 41 رای را در سنا به دست آورند قطعنامه عدم تایید موافقتنامه هسته ای ایران دیگر به رای گذاشته نخواهد شد.
این تبلیغات 15 میلیون دلاری به منظور جلب مخالفت و همچنین حمایت از موافقتنامه هسته ای ایران بزرگ ترین جنگ تبلیغاتی طی امسال به شمار می رود.
گروه « ایران بدون سلاح هسته ای » که یک گروه وابسته به کمیته امور عمومی آمریکایی اسرائیلی موسوم به ایپک به شمار می رود بیشترین پول یعنی 9 میلیون دلار را برای تبلیغات علیه موافقتنامه هسته ای ایران صرف کرده است.
بررسی هزینه هایی که این گروه ها صرف کرده اند نشان می دهد حامیان موافقتنامه هسته ای ایران به گونه ای موثرتر پول خود را هزینه کرده اند.