جلسه امروز کمیسیون ویژه بررسی برجام ساعت 8 و 30 دقیقه صبح با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی آغاز بکار کرد.

جلسه امروز کمیسیون ویژه بررسی برجام ساعت 8 و 30 دقیقه صبح با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی آغاز بکار کرد.

مهمان بعدی جلسه امروز کمیسیون برجام علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است که براساس برنامه ریزی های انجام شده بناست حدود ساعت 10 و 30 دقیقه در کمیسیون حضور یابد.
بررسی برجام از دیدگاه شورای عالی امنیت ملی با حضور علی شمخانی و سخنرانی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی درخصوص مباحث تخصصی و فنی در زمینه هسته‌ای از برنامه های جلسه امروز است.