واشنگتن تایمز نوشت توافق هسته ای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ایران احتمال وقوع جنگ را افزایش می دهد.

واشنگتن تایمز نوشت توافق هسته ای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ایران احتمال وقوع جنگ را افزایش می دهد.

بر اساس این گزارش توافق هسته ای ایران نقطه غیر قابل بازگشت محسوب می شود. سی و چهار سناتور بی شرم آمریکایی در مقابل فشارها تسلیم شدند و حمایت خود را از توافقی ناقص اعلام کردند و بدین ترتیب حفظ حق وتوی رئیس جمهور آمریکا در صورت تصویب قطعنامه رد توافق هسته ای ایران تضمین شده است.