بدیهی است که هفدهم سپتامبر آخرین فرصتی خواهد بود که کنگره در اختیار خواهد داشت که از آن برای از بین بردن توافق استفاده کند.

سخنگوی کاخ سفید گفت: فرصت کنگره برای رد کردن توافق هسته ای ایران یک هفته دیگر منقضی می شود و این یک خبر خوب برای جامعه بین المللی است که بتواند توافق هسته ای ایران را اجرا کند.


جاش ارنست گفت: بدیهی است که هفدهم سپتامبر آخرین فرصتی خواهد بود که کنگره در اختیار خواهد داشت که از آن برای از بین بردن توافق استفاده کند.

وی افزود: موضوع دیگری که لازم به یادآوری است این است که اعضای کنگره باید این موضوع را به خاطر بیاورند که ایران تا مادامی که الزاماتی را که در این توافق آورده شده است ، برآورده نکند رفع تحریم ها را دریافت نخواهد کرد.

سخنگوی کاخ سفید در ادامه در پاسخ به تلاش جدید شماری از نمایندگان مجلس نمایندگان برای مقابله با توافق اتمی ایران گفت: این کار بیهوده ای است که ساعاتی پس از آن آغاز شد که این موضوع شفاف شد که این لایحه در سنا راه به جایی نمی برد.