علی اکبر صالحی با حضور در کمیسیون ویژه برجام، به سئوالات نمایندگان پیرامون توافق هسته ای پاسخ داد.

علی اکبر صالحی با حضور در کمیسیون ویژه برجام، به سئوالات نمایندگان پیرامون توافق هسته ای پاسخ داد.

مهمترین بخش های سخنان صالحی در زیر می آید:

من در مذاکرات بودم. آقای جلیلی به گونه ای صحبت کردند که ما 20درصد را کنار می گذاریم. راکتور اراک را ما به کمک روس ها شروع کردند. چینی ها رئاکتوری مشابه ما دارند که تبدیل به موزه شده است. ما استدلال کردیم پلوتونیمی که تولید می شود برای ساخت سلاح نیست.

این حالت ایده آل بود که غنی سازی 20 درصد بود، آب سنگین اراک بود، آن ها هم می آمدند از ما عذرخواهی می کردند و تحریم ها را هم برمی داشتند. اگر شما می توانید بیایید مذاکره کنید.

می گویند حق غنی سازی و فلان و فلان را ما گرفتیم، خب اگر اینطور است، سند را امضا هم می کردید دیگر و کار را تمام می کردید.

ممکن است فردا شجاعی پیدا شود که برود قلب راکتور اراک را سرجایش بگذارد و با زن و بچه اش برود آنجا زندگی کند، اخر که چی؟ مگر شجاعت به این مسائل است، می خواهند هشتاد میلیون نفر را به خاطر اینکه بگویند شجاع هستند، به خاطر بیاندازند. مسائل ایمنی در هسته ای با ایمنی در ایران خودرو فرق دارد. اگر در ایران خودرو اتفاقی بیافتد همان شعاع خود را تحت تاثیر قرار می دهد. شما اتفاق هایی مثل چرنویل را دیده اید..

آقای عباسی را به خدا واگذار می کنم، ایشان اصلاح شهید پرور، فاتح خرمشهر و چیزای دیگه هستند و ما....

اصلا در آلماتی و استانبول غنی سازی را نپذیرفتند. اصلا هیچ سندی در این رابطه وجد ندارد، اگر می گویند 1+5 غنی سازی را به رسمیت شناخته اند، سند بیاورند.

تنها چیزی که 1+5 گفتند این بود که حق صلح آمیز بودن هسته ای شما را به رسمیت می شناسیم. ما با فعالیت های صلح آمیز شما موافقیم اما بحث غنی سازی جدا بود.

سلطان عمان نامه ای به احمدی نژاد و اوباما در این زمینه ارسال کرد. قرار بود جلسه سوم را برگزار کنیم که رسیدیم به آستانه انتخابات خودمان. از دفتر رهبری تماس گرفتند که نظر رهبر این است که صبر کنید تا انتخابات انجام شود. از زمان انتخاب تا تنفیذ یک ماه بود که ایشان کمیته هایی را ایجاد کرده بودند. که ظریف در کمیته سیاسی بود. عراقچی با بنده هم بودیم که گفتم بروید آقای ظریف و دوستان را در جریان قرار بگذارید و من نیز با نامه ای همراه با اسناد خدمت آقای روحانی رفتیم.