توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 چشم‌انداز تازه‌ای را برای حل بحران‌های منطقه‌ای در خاورمیانه گشوده است.

وزیر امور خارجه آلمان گفت که توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 چشم‌انداز تازه‌ای را برای حل بحران‌های منطقه‌ای در خاورمیانه گشوده است.

فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه بعد از نشست وزرای خارجه گروه نورماندی در برلین با اشاره به نقش روسیه در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 که به حصول یک توافق هسته‌ای جامع منجر شد، گفت: با نگاه دوباره به مذاکرات هسته ای ایران، می‌توانم بگویم روسیه نقش سازنده‌ای ایفا کرد. موضع این کشور برای دستیابی به نتیجه نهایی مهم بود.

توافق هسته‌ای ایران چشم‌انداز تازه‌ای را برای حل بحران‌های منطقه ای در خاورمیانه (غرب آسیا) گشوده است.

نشست وزرای خارجه گروه نورماندی متشکل از روسیه، آلمان، فرانسه و اوکراین است که روز گذشته در برلین برگزار شد. اشتاین‌مایر نتیجه این نشست را مثبت ارزیابی کرد.

به گفته وزیر امور خارجه آلمان، توافق هسته‌ای ایران چشم‌انداز تازه‌ای را برای گفت‌وگو در خاورمیانه، ازجمله درباره حل‌ و فصل بحران در سوریه گشوده است.

به گزراش ایسنا، ایران و گروه 1+5 متشکل از روسیه، چین، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان پس از نزدیک به دو سال رایزنی‌های سخت هسته‌ای در 23 تیر در وین بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق دست یافتند که بر اساس آن ایران در ازای لغو تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای‌اش را محدود خواهد کرد.

شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای این توافق را مورد تایید قرار داد که لغو تحریم‌ها را تضمین می‌کند.