کمیسیون ویژه برجام ماموریت بررسی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را عهده دار بود و ماموریت آن با ارائه گزارش به مجلس به پایان رسیده است.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: کمیسیون ویژه برجام ماموریت بررسی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را عهده دار بود و ماموریت آن با ارائه گزارش به مجلس به پایان رسیده است.


علاءالدین بروجردی افزود: کمیسیون ویژه برجام با صرف وقت بسیار وسیع 40 روزه و برگزاری ده ها ساعت جلسه و دعوت از متخصصان و کارشناسان ماموریت خود را انجام داد.

وی ادامه داد: از آنجا که لوایح و طرح ها طبق روال قانونی مجلس به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده می شود، طرح امروز مجلس نیز توسط هیئت رییسه مجلس و بر اساس روال طبیعی و قانونی خود به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.

نماینده مردم بروجرد تصریح کرد: این کمیسیون عهده دار بررسی طرح یک فوریتی «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» است و نمایندگان می توانند در 2 روز آینده پیشنهادهای خود را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کنند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز امیدواری کرد این کمیسیون تا شنبه هفته آینده بتواند گزارش خود را آماده و به هیئت رییسه مجلس ارائه کند.