اگر تحریم ها را قانونا لغو کنند بیانیه مشترک ظریف و موگرینی صادر خواهد شد.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه با اشاره به آمادگی ایران برای اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام تاکید کرد: منتظر اقدامات اروپا و امریکا هستیم.


سیدعباس عراقچی در گفتگو با خبر نیمروزی شبکه یک، گفت: اگر تحریم ها را قانونا لغو کنند بیانیه مشترک ظریف و موگرینی صادر خواهد شد.