همکاری ما با یکدیگر برای مقابله با فعالیت های ایران در منطقه که تهدیدی برای منافع آمریکا است.

سخنگوی کاخ سفید گفت:بین آمریکا و اسرائیل درباره برجام اختلاف است اما درباره تعهد ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای و همکاری جهت جلوگیری یا کاهش فعالیت های ایران در منطقه اختلاف نظر وجود ندارد.


جاش ارنست گفت: همکاری ما با یکدیگر برای مقابله با فعالیت های ایران در منطقه که تهدیدی برای منافع آمریکا است و همچنین تهدیدی مستقیم برای اسرائیل محسوب می شود در اولویت است.


وی گفت: انتظار ما حتی قبل از تکمیل این توافق این بود که این توافق قرار نیست رفتار ایران را تغییر دهد.آمریکا و اسرائیل به صورت منظم با یکدیگر برای مقابله با تهدید ایران همکاری می کنند و ما کمک های بیشتری می توانیم برای اسرائیلی ها جهت کاهش این تهدید فراهم کنیم و این کار را انجام خواهیم داد اما ما چه در تکمیل توافق برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای موفق می شدیم یا نمی شدیم، این کار (افزایش کمک ها به اسرائیل )را انجام می دادیم.

وی افزود: خاورمیانه در صورتی که ایران سلاح هسته ای داشته باشد خطرناک تر خواهد بود و ما براساس این توافق گام های قابل راستی آزمایی برداشته ایم تا از وقوع آن جلوگیری کنیم.


جاش ارنست درباره گفتگوهای نتانیاهو و اوباما گفت: من می دانم مسئله جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای موضوعی بود که در دستور کار گفتگو قرار داشت.همانطور که رئیس جمهور در اظهارات خود قبل از نشست گفته است شاید بین آمریکا و اسرائیل درباره این توافق دیپلماتیک اختلاف نظر باشد اما بین آمریکا و اسرائیل درباره تعهد ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای و تمایل ما برای همکاری جهت جلوگیری یا دست کم کاهش فعالیت های ایران در برهم زدن ثبات در منطقه اختلاف نظر وجود ندارد.