به گزارش ایتارتاس از تهران،‌ علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت کشورش بر اساس برجام، نه تن اورانیوم غنی شده به روسیه فرستاده است.

به گزارش ایتارتاس از تهران،‌ علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت کشورش بر اساس برجام، نه تن اورانیوم غنی شده به روسیه فرستاده است.

وی گفت: در نخستین گام برای ارسال اورانیوم غنی شده به خارج از کشور، ایران تصمیم گرفت نه تن از این مواد را در ازای کیک زرد (‌نوعی از پودر اورانیوم تغلیظ شده که مرحله ای پیش از غنی سازی است) به روسیه ارسال کند.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پانزدهم دسامبر در وین قطعنامه ای را تصویب کرد که ابعاد نظامی محتمل برنامه هسته ای ایران را رد می کند.
بر اساس این قرارداد تهران موافقت کرد زرادخانه اورانیوم غنی شده خود را از ده تن به 300 کیلوگرم کاهش دهد، شمار سانتریفوژها را در کشور کم کند و راکتور آب سنگین اراک را به منظور غنی سازی اورانیوم استفاده کند.