اگر گفتگو درباره تروریسم سوریه به سمت ایران معطوف شود ما آماده هستیم فهرست خود را معرفی کنیم. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در صدر فهرست او قرار دارد

فارین پالسی نوشت:محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به پیشنهاد یک کشور برای قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروههای تروریستی، بلافاصله برخاست و با عصبانیت هشدار داد:

اگر گفتگو درباره تروریسم سوریه به سمت ایران معطوف شود ما آماده هستیم فهرست خود را معرفی کنیم. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در صدر فهرست او قرار دارد