گزارش یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تا 30 دقیقه دیگر منتشر خواهد شد.

گزارش یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تا 30 دقیقه دیگر منتشر خواهد شد.
اخبار پشت پرده انتخابات را از این کانال دنبال کنید :
https://telegram.me/joinchat/BtqRIDz8vMy3lFzKyAFxiw