هفته نامه مثلث در شماره جدید خود گفت و گویی تفصیلی با علی اکبر صالحی انجام داده است .

هفته نامه مثلث در شماره جدید خود گفت و گویی تفصیلی با علی اکبر صالحی انجام داده است . صالحی در این گفت و گو برای اولین بار ناگفته هایی از مذاکرات با آمریکا و مذاکرات هسته ای بیان کرده است . بخش هایی از این گفت و گو که در شماره جدید مثلث که فردا منتشر خواهد شد به این شرح است :

► این اولین بار است که می گویم ، آقای دکتر لاریجانی به آقای جلالی گفته بود برو به آقایان ظریف و صالحی و انصاری بگو که احتمالا امروز رای نمی آورد و اگر امکان داشته باشد این را به سه شنبه موکول کنید . من نظرم را به آقای جلالی گفتم که این اگر امروز رای نیاورد ، سه شنبه هم رای نخواهد آورد

دوران وزارت امور خارجه بنده دوران مظلومیت ما است

مذاکرات من و مونیز مثل بازی شطرنج بود


پشت تریبون مجلس در روز تصویب برجام حس کردم قلبم می خواهد از سینه ام بیرون بزند

از زمانی که رهبری اجازه مذاکره با آمریکا را صادر کردند تا روز مذاکره بیش از 4 ماه طول کشید


دور دوم مذاکرات با آمریکا را به اختیار خودم برگزار کردم


شیخ قبلی قطر چند بار به ایران آمد و نزد آقای احمدی نژاد گفت که بهتر است سیاست تان را در ارتباط با سوریه هر چه زود تر تغییر دهید . نظام سوریه در دو سه هفته آینده فرو خواهد ریخت ! آقای احمدی نژاد گفت که شما خیلی عجله دارید

کمیته نظارت بر برجام بعد از تحریم های جدید آمریکا جلسه نداشته است

در مذاکرات یک گروهان بودیم مقابل یک لشکر


انتقادات به برجام در شورای عالی امنیت ملی منصفانه بود

در مذاکرات اختیار کامل داشتم