لیست نامزدهای مورد تأیید جامعه روحانیت مبارز برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری منتشر شد.

لیست نامزدهای مورد تأیید جامعه روحانیت مبارز برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری منتشر شد.

این لیست دراستان تهران به شرح ذیل است:

محمد امامی کاشانی
ابراهیم امینی
علیرضا اعرافی
محمدباقر باقری کنی
احمد جنتی
قربانعلی دری نجف‌آبادی
حسن روحانی
محمد ری‌شهری
محسن قمی
محمدعلی موحدی کرمانی
محمدتقی مصباح یزدی
محمدرضا مدرسی
ابوالفضل میرمحمدی
غلامرضا مصباحی مقدم
اکبر هاشمی بهرمانی
محمد یزدی