شماری از افراد ناشناس به بنرهایی با تصویر سیدحسن خمینی و یکی از نامزدهای مجلس از حوزه تهران حمله کردند.

به نقل از «عصر ایران»، این افراد ضمن حمله به این بنرها، آنها را پاره کردند و پایین کشیدند.

این افراد از معرفی خود یا ارائه هرگونه مجوز قانونی خودداری کردند.
این اقدام، با مخالفت و مقاومت شماری از مردم عادی و حامیان این کاندیدای مجلس روبه‌رو شد و به درگیری با مهاجمان انجامید.
مهاجمان گفته بودند فکر می‌کردند در این بنرها از عکس «کروبی» استفاده شده است!
قبل از این هم شماری از افراد ناشناس در حمله مشابه، بنر تبلیغات انتخابات با تصویر سیدحسن خمینی و این کاندیدای نمایندگی مجلس را پاره کردند.