یامین پور در بیانیه خود دلیل انصرافش از کاندیداتوری در انتخابات مجلس را «جلوگیری از سواستفاده بدخواهان و تقویت جبهه اصولگرایی» عنوان کرده است.

یامین پور در بیانیه خود دلیل انصرافش از کاندیداتوری در انتخابات مجلس را «جلوگیری از سواستفاده بدخواهان و تقویت جبهه اصولگرایی» عنوان کرده است.

متن کامل بیانیه انصراف یامین پور به شرح زیر است:

در آستانه چهل سالگی انقلاب، ضرورت تحول نسلی در عرصه سیاسی غیرقابل انکار است. رویکردهای محافظه کارانه و غیرانقلابی مسیر پیشرفت کشور را با دشواری مواجه کرده است.
در چنین شرایطی ماندگاری و پویایی انقلاب را رویش های انقلابی تامین می کنند و در حالیکه اشرافیت سیاسی عرصه ی قدسی سیاست در کشور را تهدید می کند، این تنها رهبر حکیم انقلاب است که در مقام وکیل مدافع جوانان حزب الهی حافظ حیات آرمانهاست.
اینجانب با هدف طرح صریح مباحث گفتمانی و با دعوت و حمایت جوانان انقلابی قم به طور مستقل در انتخابات مجلس شورای اسلامی قدم گذاشتم تا فارغ از قبیله گرایی ها و سهم خواهی های رایج تکلیف خود را در قبال استنصار و دعوت رهبری ادا کرده باشم .
هرچند که توقع مواجهه دوراندیشانه تری را از چهره های باسابقه اصولگرایان داشتم و این محقق نشد. اکنون با لحاظ شرایط بوجود آمده و برای پرهیز از سوءاستفاده بدخواهان و تقویت جبهه اصولگرایی، انصراف خود را از رقابت های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اعلام می دارم.
پیروزی در انتخابات همه ی هدف نبود و انصراف نیز از دستاوردهای گفتمانی نمی کاهد. این حقیر شور و حرارت و اخلاص هواداران انقلابی را ارج می نهم و به خاطر همه ی حمایتها و الطاف، خاضعانه تشکر می کنم. ان شاء الله با کمک همراهان و همرزمان با تشکیل جبهه ی رویش های انقلاب اسلامی به اهداف و افقهای تاثیر گذار تری خواهیم اندیشید.
اکنون مهمترین خطر پیش روی ما جریان غربگرا، اصولگرایان تقلبی و وابستگان به کانون های قدرت و ثروت هستند که به دنبال حذف و زنده به گور کردن جریان اصیل انقلابی اند؛ لذا در ادامه ی رقابت های انتخاباتی به همراه دوستان و هواداران انقلابی براى دفع این خطر و تقویت جبهه منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان شهر مقدس قم، که هر سه از شخصیت های انقلابی مبرز هستند، تمام توان خود را به کار خواهیم بست.