تا جایی که من از جریان های سیاسی خبر گرفتم همه مصمم هستند حتی با غیر یاران اصلی خودشان هم در انتخابات حضور داشته باشند.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری اظهار داشت:

تا جایی که من از جریان های سیاسی خبر گرفتم همه مصمم هستند حتی با غیر یاران اصلی خودشان هم در انتخابات حضور داشته باشند.

برخی معتقدند چهره های شاخصشان نتوانستند موفق به دریافت تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان شوند و در نتیجه نمی توانند با چهره های اصلی شان وارد انتخابات شوند. با این شرایط انشالله خدا کمکشان کند.

دولت از نقد منصفانه استقبال می کند. اعتراض ما به خبرگزاری‎هایی است که به صورت رسمی فعالیت کرده و در انتشار اخبار گزینشی عمل می کنند.

در رابطه با تایید صلاحیت ها، رییس جمهور آنچه در چهار چوب قانون در توان داشت را در این مسیر گذاشت. معاون اول و وزیر کشور از سوی رییس جمهور ومامور و مسئول شدند مسائل را پیگیری کنند و تا جای ممکن برای شورای نگهبان ابهام زدایی کنیم تا شرایط برای رقابتی شدن انتخابات فراهم شود.

به زودی جزییات برجام 2 از سوی رییس جمهور مطرح خواهد شد تا بتوانیم با هم گفت و گو کنیم و نقاط اشتراک و افتراق خود را پیدا کنیم. بسیاری از موارد ما اهداف مشترک داریم اما بیان ما با هم متفاوت است که اگر با هم گفت و گو کنیم این مسائل بر طرف خواهد شد.