اسامی برخی از تایید صلاحیت‌شده‌ها از سوی شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد .

اسامی برخی از تایید صلاحیت‌شده‌ها از سوی شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تهران به شرح زیر هستند:

* محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی محمود احمدی‌نژاد

* سجاد ابراهیمی

* فاطمه آباد

* احمد انجم‌شعاع

* رضا پرتوی‌زاده

* سیدمرتضی خاتمی

* سیدمحمد رضا طباطبایی نسب

* رجب پناهی

* سید مرتضی خاتمی

* جلال شهرابی

* محمدعلی دوستداری

:red_circle: در میان رد صلاحیت‌شده‌ها در حوزه انتخابیه تهران نیز اسامی چهره‌هایی همچون رسول اژه‌ایان، فرشاد ابراهیم‌پور ومحمدعلی ایازی دیده می‌شود.