امیدوارم مردم کسانی را به مجلس بفرستند که بازوی مقتدر رهبری در اداره امور کشور باشند

بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی گفت:

* در اردوگاه اصولگرایی اختلاف نظر وجود دارد وهمه نیز عمار یاسر و مالک اشتر نیستند، بعضی‌ها دلشان می‌خواهد که بر صندلی مجلس دست پیدا کنند، بعضی‌ها برای مقام تلاش می‌کنند، بعضی‌ها باندبازی می‌کنند، بعضی‌ها پشت پرده زد و بند می‌کنند و چیزی که از آن سخن می‌گویم مدینه فاضله نیست

* به نظرم آقای هاشمی مجدداً به مجلس خبرگان راه پیدا خواهند کرد ولی ترکیب مجلس خبرگان تفاوتی نخواهد داشت.

* مجلس هم در خط ولایت خواهد بود و امیدوارم مردم کسانی را به مجلس بفرستند که بازوی مقتدر رهبری در اداره امور کشور باشند و امریکا را از توطئه‌های خود ناامید کنند.