پیشنهاد بعدی این بود که فراکسیون امید مجلس دهم با توجه به جایگاه ملی نمایندگان، سه نفر را به شورا معرفی کنند.

محمدجواد حق شناس عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت:

۵ حزب جدید و ۳ عضو فراکسیون امید به عضویت این شورا درآمدند.

احزابی که قبلاً در شورای اصلاحات عضو نبودند اضافه شوند و 5 نامزد اضافه شدند: حزب ندای ایرانیان، مجمع روحانیون مبارز، حزب اتحاد ملت، مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب و مجمع زنان اصلاح‌طلب.

پیشنهاد بعدی این بود که فراکسیون امید مجلس دهم با توجه به جایگاه ملی نمایندگان، سه نفر را به شورا معرفی کنند.

قرار است سازوکار جدید «شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» به «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» که مرجع حقوقی احزاب است فرستاده شود و مورد بررسی قرار بگیرد