عده‌ای از ائمه جمعه نیز هرچند موفق نیستند ولی کارنامه منفی هم ندارند.

مدیرمسئول روزنامه «جمهوری اسلامی» نوشت:

* واقعیت اینست که عده‌ای از ائمه جمعه در حد مطلوبی به وظایف خود عمل می‌کنند و در جذب مردم و ایجاد وحدت و همدلی و تقویت جبهه حق موفقند.

* عده‌ای از ائمه جمعه نیز هرچند موفق نیستند ولی کارنامه منفی هم ندارند.

* اما عده‌ای متاسفانه در کارنامه خود غیر از ایجاد تفرقه، چرکین کردن قلب‌ها نسبت به همدیگر و دفع مردم چیزی ندارند.