اگر شما نگاهی به دو انتخابات گذشته داشته باشید میزان پایگاه رأی اصلاح طلبان را می بینید .

فیض الله عرب سرخی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، اظهار داشت:

در جریان اصلاح طلبان بحث آلترناتیو مطرح نیست، حتی کسانی که انتقاداتی هم به بعضی از کارهای ایشان دارند قبول کرده اند که آقای روحانی در مجموع عملکرد قابل دفاعی داشته است.

طرح اسامی مختلف برای نامزدی ریاست جهموری نشانه ظرفیت های موجود در اصلاح طلب ها است و به معنای مطرح کردن آلترناتیوهایی به جای آقای روحانی نیست.

تا امروز حتی توسط کسانی که انتقاداتی به آقای روحانی دارند هیچ کسی به جای ایشان مطرح نشده است. اگر مشکلی برای آقای روحانی پیش بیاید افراد با ظرفیت بالای اجتماعی فراوانی وجود دارند که می توانند به صحنه بیایند. اما هیچ کدام از اینها به معنای طرح آنها در مقابل آقای روحانی نیست.

اگر شما نگاهی به دو انتخابات گذشته داشته باشید میزان پایگاه رأی اصلاح طلبان را می بینید و همان پایگاه رأی است که منشأ نگرانی نیروهای افراطی و تندرو شده است. آنها از همین پایگاه رأی می ترسند.

این پایگاه رأی وقتی لازم باشد به آقای روحانی رأی میدهد؛ وقتی هم لازم باشد به آقای خاتمی یا آقای هاشمی رأی می دهد. امروز تصمیم در مورد آقای روحانی است و نه فرد دیگر. ضمن اینکه کنار ایشان چهره های بسیار شناخته شده، با تجربه و با پایگاه اجتماعی گسترده وجود دارند که اگر لازم باشد مطرح می شوند.