تنها یک جمله از مسیح مهاجری موجود است که از تردید روحانی در مقطعی از زمان سخن گفته اما اکنون آن را بر طرف شده می داند .

مثلث آنلاین :«فروردین 96، با ورود "حسن روحانی" به وزارت کشور برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، همه رشته های مهندسان انتخاباتی پنبه میشود و همان روز ورق بر می گردد.

باید صبور بود...» این یکی از چندین جمله ای است که عبدالرضا داوری در کانال شخصی خود با مضمون ماجرای رد صلاحیت یا نیامدن حسن روحانی نوشته است . این جمله اخیر اما معانی دیگری هم دارد و فقط معنای نیامدن حسن روحانی را نمی دهد . گویا خبری را به همراه دارد که مضمون آن نیامدن حسن روحانی است . به بیان دیگر گویا داوری می خواهد به زبان بی زبانی اعلام کند منابعی به احمدی نژادی ها گفته اند حسن روحانی نیز در انتخابات آتی نخواهد بود. در عین حال آنها می گویند روحانی می آید پس راه نامزد احمدی نژاد هم با آمدن او هموار خواهد شد . این جمله داوری در حالی نگاشته شده تا کنون افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد از قطعیت عدم حضور او خبر داده و سخنی از تغییر این تصمیم به زبان نیاورده اند . اعلام شده است که سفر اخیر احمدی نژاد آخرین سفر استانی او بوده و او از این پس فعالیت های خود را متوقف خواهد کرد .
نکته این است که اگر چه برخی چهره های اصلاح طلب از احتمال رد صلاحیت حسن روحانی سخن به میان آورده اند اما تا کنون هیچ منبعی نگفته است که او بنای عدم حضور در انتخابات را دارد . این وسط تنها یک جمله از مسیح مهاجری موجود است که از تردید روحانی در مقطعی از زمان سخن گفته اما اکنون آن را بر طرف شده می داند .
به نظر می رسد احمدی نژادی ها حالا بیش از هر کس دیگری مشتاق اند شایعه عدم حضور روحانی در انتخابات را دامن بزنند .