برخی منابع خبری و سیاسی گفته اند سعید جلیلی ثبت نام خواهد کرد .

مثلث : در حالی که روز گذشته برخی خبرها از انصراف سعید جلیلی از ثبت نام در انتخابات حکایت داشت ، از ظهر امروز نشانه هایی از احتمال تغییر نظر او دیده شده است . به گزارش مثلث آنلاین برخی منابع خبری و سیاسی گفته اند سعید جلیلی ثبت نام خواهد کرد .