شورای هماهنگی در واقع مرجعی است که مرکز تصمیم‌گیری مجموعه اصولگرایان برای انتخابات می‌شود

حمید رضا ترقی در بخشی از مصاحبه ای که در این شماره از مثلث از او درج شده گفته : شورای هماهنگی در واقع مرجعی است که مرکز تصمیم‌گیری مجموعه اصولگرایان برای انتخابات می‌شود که لیست‌ها را در حوزه‌های انتخابیه مختلف مشخص و نهایی می‌کند تا اصولگرایان بتوانند به سمت تدوین یک لیست واحد بروند.
متن کامل این مصاحبه را در این لینک بخوانید:
http://mosalas.ir/fa/home/details/1759157342