سید محسن موسوی تبریزی داماد آیت الله نوری همدانی و برادر سید حسین موسوی تبریزی برای ثبت‌نام حضور یافت. وی مدرس حوزه علمیه نجف است و برای حوزه آذربایجان غربی ثبت‌نام کرد. موسوی تبریزی متولد سال 1330 است.