خانم عصمت سوادی از حوزه انتخابیه تهران داوطلب انتخابات مجلس خبرگان رهبری شد.