الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد، جواد اطاعت از اعضای حزب اعتماد ملی، حسن رنجبر عضو حزب اراده ملت و محمدعلی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار به طور همزمان داوطلب دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند.

الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد، جواد اطاعت از اعضای حزب اعتماد ملی، حسن رنجبر عضو حزب اراده ملت و محمدعلی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار به طور همزمان داوطلب دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند.
.......
کانال خبری مثلث آنلاین را به دوستانتان پیشنهاد دهید.
@mosalasonline