وزیر دولت سازندگی گفت: چون در انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت شدم در انتخابات خبرگان و مجلس هم تایید می شوم.

وزیر دولت سازندگی گفت: چون در انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت شدم در انتخابات خبرگان و مجلس هم تایید می شوم.

محمد غرضی که برای ثبت نام به ستاد انتخابات کشور آمد در گفت وگو با فارس اظهارداشت: بنده در هر دو انتخابات شرکت می کنم.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری بنده را تایید کرده و در انتخابات خبرگان و مجلس هم تایید می کند.
غرضی یادآور شد: بنده خود را در معرض آزمون مردم قرار می دهم تا آنها انتخاب کنند.
.......
کانال خبری مثلث آنلاین را به دوستانتان پیشنهاد دهید.
@mosalasonline