مثلث آنلاین : محمد حسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت دولت احمدی‌نژاد، با حضور در ستاد انتخابات کشور از حوزه انتخابیه تهران داوطلب نمایندگی مجلس شد.

مثلث آنلاین : محمد حسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت دولت احمدی‌نژاد، با حضور در ستاد انتخابات کشور از حوزه انتخابیه تهران داوطلب نمایندگی مجلس شد.

این در حالی است که پرویز کاظمی وزیر دولت احمدی نژاد هم امروز با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور کاندیدای مجلس دهم شد.سید محمد حسنی وزیر ارشاد هم امروز ثبت نام کرده است .