پرونده داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس پس از پایان نام نویسی به هیأت‌های اجرایی که معتمدین مردم و برگزار کننده انتخابات هستند ارسال می شود و این هیأت‌ها از فردا کار بررسی صلاحیت داوطلبان را آغاز می‌کنند.

سخنگوی وزارت کشور گفت: پرونده داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس پس از پایان نام نویسی به هیأت‌های اجرایی که معتمدین مردم و برگزار کننده انتخابات هستند ارسال می شود و این هیأت‌ها از فردا کار بررسی صلاحیت داوطلبان را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسینعلی امیری در جمع خبرنگاران افزود:هیأت‌های اجرایی براساس استعلام از مراجع چهار گانه (ثبت احوال، ‌وزارت اطلاعات، ‌دادستانی و‌ناجا ) روند بررسی صلاحیت داوطلبان را آغاز می کنند؛ البته هیأت‌های اجرایی اجازه تحقیقات محلی نیز دارند .
قائم مقام وزیر کشور گفت: هیأت‌های اجرایی نتیجه بررسی صلاحیت‌ها را به هیأت‌های نظارت استان‌ها ارسال می‌کنند و هیأت‌های نظارت مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان هستند.
امیری افزود: پس از بررسی صلاحیت، ‌نتایج به شورای نگهبان ارسال می شود و این شورا پس از بررسی، نظر نهایی خود را اعلام می کند.
وی خاطر نشان کرد: البته چند روز برای بررسی اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده زمان تعیین شده است.