حضور آقایان دانشجو در فرمانداری شهرستان دامغان و ثبت نام آقای خسرو دانشجو جهت ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه دامغان.

حضور آقایان دانشجو در فرمانداری شهرستان دامغان و ثبت نام آقای خسرو دانشجو جهت ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه دامغان.
عکس/ خسرو دانشجو در دامغان کاندیدا شد