دختر هاشمی به احتمال رد صلاحیتش واکنش نشان داد.

فاطمه هاشمی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان گفت:

خوشحال می شوم!