طبرزدی هم نامزد مجلس شد.

حشمت‌ طبرزادی با حضور در فرمانداری تهران برای ورود به مجلس دهم شورای اسلامی به صورت رسمی اعلام نامزدی کرد.