شانس کاندیداهای حامی دولت برای پیروزی در انتخابات و ورود به مجلس قابل توجه است.

علیرضا محجوب نماینده اصلاح طلب مجلس در گفت‌وگو با ایسنا گفت: با توجه به سنوات گذشته با تغییر هر دوره، ترکیب مجلس بعد بیش از 60 درصد تغییر خواهد داشت که این اتفاق در این دوره نیز رخ می‌دهد، تغییراتی که شامل کرسی‌ها و مواضع نمایندگان دوره بعد هم می‌شود.

محجوب با بیان اینکه رقابت در این دوره از انتخابات همچون دوره‌های گذشته بین دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا خواهد بود، گفت: البته سخن از جریان سوم به نام اعتدالیون و یا حامیان دولت نیز به میان می‌آید که به نظرم در نهایت انتخابات دوقطبی خواهد بود با این توضیح که طبق تجربه انتخابات‌های گذشته میزان موفقیت دولت تا زمان انتخابات در رای مردم تاثیرگذار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مردم در انتخاب‌شان نیم‌نگاهی به عملکرد دولت دارند، شانس کاندیداهای حامی دولت برای پیروزی در انتخابات و ورود به مجلس قابل توجه است.