دختر مرحوم آیت‌الله طالقانی که رئیس فراکسیون محیط زیست در مجلس ششم نیز بوده است، گفت:

خانم ابتکار در سازمان محیط زیست کارنامه مثبتی نداشته است و اگر خوب کار کرده بود هوای شهر بهتر بود.

(مجلس ششمی‌ها) تشریف بیاورند تا ببینیم دیگر چه شاهکاری خواهند کرد؟! البته نباید عمر مردم را هدر داد و باید بدانیم که خداوند ناظر بر اعمال ماست.