در چنین شرایطی تصمیم لاریجانی می تواند شکل انتخابات هفتم اسفند را طراحی کند . آیا او حاضر است قطب مقابل اصولگرایان شود ؟

مثلث آنلاین : چهره های مهمی از چند طیف سیاسی در هفته گذشته از یک ائتلاف جدید سخن گفتنه اند . به گزارش مثلث آنلاین ، آنها از ائتلافی سخن می گویند که پایه هایش از جلسه مهم هفته گذشته چهره های اصلاح طلب بنا نهاده شده است. جلسه ای که گویا ابتدا در آن افرادی از اصلاح طلبان بحث کنار کشیدن از عرصه رقابت و تحریم را مطرح کرده بودند اما در نهایت با این طرح جدید جلسه ادامه می یابد .
آنچه در جلسه گفته شده این است : باید همگرایی چهارضلعی را به عنوان مکانیزم کاری انتخاب کنیم . پایه؛بخش اول نامزدهای اصلاح طلب تأیید صلاحیت شده، بخش دوم نامزدهای اعتدالگرای حامی دولت، بخش سوم نامزدهای مستقل و بخش چهارم نامزدهای اصولگرای معتدل همچون حلقه نزدیک به آقای لاریجانی مجموعه ای چهارگانه را تشکیل می دهند که می توان آن را "جبهه نجات ایران" نامیده اند.
حالا با این حساب البته اضافه شدن حامیان دولت به اصلاح طلبان چندان دور از ذهن نیست . آنها اگر چه از حضور در جلسات شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان خودداری کرده بودند اما بارها از ائتلاف هم سخن به میان آورده بودند . پیوستن افراد مستقل یا همان چهره سفیدها هم طبیعی به نظر می رسد . اینجا می ماند تصمیمی که علی لاریجانی باید بگیرد .

واقعین این است که علی لاریجانی حالا که وارد ائتلاف نشده بنا دارد یک فهرست جدید و مستقل بدهد. این را برخی حامیان او در این چند روز گفته‌اند و از همه صریح‌تر این کیاسری و نعمتی هستند که در مصاحبه با مثلث این زمزمه‌ها را قوت بیشتری داده‌اند. آنها از یک ائتلاف سخن گفته اند و حضور جدا از اصولگرایان .
آنچه مسلم است اکنون کارت دعوت جدیدی برای علی لاریجانی ارسال شده است . کارت دعوتی روی نام میزبان ها نام اصلاح طلبان هم نوشته شده ، این دعوت هم البته بسیار جدی است . علی لاریجانی اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفته است . از یک سو عقبه سیاسی او مسلما او را متعهد می سازد به اینکه در میان اصولگرایان باقی بماند ما از سوی دیگر تحولات و تغییرات سیاسی او را پیش روی یک ائتلاف تازه قرار داده که مختصات سیاسی شبیه رهروان ولایت دارد . همان تشکلی که در مجلس حامی او بود. حالا در چنین شرایطی که مقابل علی لاریجانی قرار گرفته تصمیم او می تواند شکل انتخابات هفتم اسفند را طراحی کند . آیا او حاضر است قطب مقابل اصولگرایان شود ؟